มองธุรกิจให้เป็นภาพรวมด้วย Business Model Canvas

สวัสดีค่ะทุกท่าน🙏🏼 พบกันอีกเช่นเคย วันนี้ +พีสแควร์เลดี้+ ขอเอาใจคนที่กำลังทำธุรกิจหรือผู้ที่สนใจเรื่องการวางเเผนธุรกิจ ด้วย Business Model Canva โมเดลที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้ พร้อมเเล้วเรามาดูกันค่ะว่าโมเดลนี้คืออะไร👍🏼

เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบธุรกิจที่กำลังเป็นที่นิมยัมกันอย่างเเพร่หลายในตอนนี้ คือ Business Model Canvas คิดค้นโดย Alexander Osterwalder ซึ่งจะช่วยให้นักการตลาดหรือผู้ประกอบกิจการประเภทต่างๆสามารถบริหารธุรกิจได้ผ่านการเห็นทุกอย่างเป็นภาพรวม เพื่อให้สามารถคิดเเละวางเเผนทุกอย่างได้อย่างรอบด้านเเละสอดคล้องกัน เพื่อให้การเข้าถึงเป้าหมายมีประสิทธิภาพเเละสามารถสร้างคุณค่าที่เเท้จริงให้กับผู้บริโภคได้อย่างถูกกลุ่มและตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร เเละสามารถเพิ่มหรือลดปัจจัยในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

โดย Business Model Canvas มีฟังก์ชันอยู่ทั้งหมด 9 ข้อ
1. Value Propositions : คุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้า
คือ การตอบคำถามว่าทำไมลูกค้าถึงควรใช้สินค้าหรือบริการของเรา โดยเเบรนด์ต้องทำหน้าที่เป็น Gain Creator หรือ ผู้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เเละ Pain Reliever หรือ ผู้บรรเทาปัญหาของผู้บริโภค

2. Customer Segment : ลูกค้าของเราเป็นใคร
คือ การเจาะลึกข้อมูลของผู้บริโภค ผ่านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ข้อมูลทางจิตวิทยา ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เเละพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างเฉพาะเจาะจง จนสามารถสกัดออกมาเป็น Insight ที่สามารถบอกความต้องการที่เเอบเเฝงอยู่ (Underlying Needs) ของผู้บริโภค เพื่อที่จะเข้าไปสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างถูกกลุ่มด้วยบริบทที่ถูกต้อง

3. Customer Relationships : สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค
ธุรกิจจะยั่งยืนได้นั้น ย่อมเกิดจากการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้บริโภค เพราะการที่บริษัทต้องคอยหาลูกค้าใหม่อยู่ตลอดนั้น จะนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่ใช้ต้นทุนสูงกว่าการรักษาลูกค้าเก่า ดังนั้น การรู้จักเเละรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าก็เปรียบเสมือนกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญของเเบรนด์

อ่านต่อได้ที่ : https://storylog.co/story/5b51544cc6369ff2566c8560
เเล้วพบกันใหม่กับ +พีสแควร์เลดี้+ นะคะ💚